TẠP CHÍ

Tại sao những người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp và các chuyên gia về lối sống lại nhắc đến Osmosis Beauty?
Bởi vì họ đồng ý với cam kết của chúng tôi về sức khỏe làn da toàn diện – làn da phải khỏe và đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Osmosis cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, giải pháp chăm sóc da đã được chứng minh lâm sàng và các sản phẩm trang điểm an toàn cho da để giúp bạn sỡ hữu làn da rạng rỡ nhất có thể. Đối với quan hệ công chúng hoặc các câu hỏi về truyền thông, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

SPY.COM

January 2023

Purify Enzyme Cleanser
Tropical Mango Barrier Repair Mask

Xem bài viết

SKINDEEP

Tháng 1/2023

Perfection Pigment Corrector

Xem bài viết

AMERICAN SPA

Tháng 1/2023

Skin Defense

Xem bài viết

NEW BEAUTY

Tháng 12/2022

EPIC Duo Skin Tool

Xem bài viết

NEW YORK POST

Tháng 12/2022

EPIC Duo Skin Tool

Xem bài viết

WELLSPA 360

Tháng 11/2022

Regenerate

Xem bài viết

NEW BEAUTY

Tháng 11/2022

Epidermal Repair Serum

Xem bài viết

GOOD MORNING AMERICA

Tháng 11/2022

Perfection

Xem video

AMERICAN SPA

Tháng 11/2022

Polish

Xem bài viết

VANITY FAIR

Tháng 10/2022

EPIC Skin Tool

Xem bài viết

WWD – BEAUTY INC

Tháng 10/2022

Xem bài viết

HELLO GIGGLES

Tháng 10/2022

Pure Lip Balm

Xem bài viết

MIND BODY GREEN

Tháng 10/2022

Superfood Lip Oil

Xem bài viết

SKINCARE.COM

Tháng 10/2022

Superfood Lip Oil

Xem bài viết

HOTSPOTS!

Tháng 9/2022

Cranberry Enzyme Mask
EPIC Duo Skin Tool
Pigmentation Kit

Xem bài viết

SKINDEEP

Tháng 9/2022

Honorable Mention Favorite Backbar Line

Xem bài viết

ELUXE MAGAZINE

Tháng 9/2022

Rejuvenating Body Cream

Xem bài viết

NATURAL PRACTITIONER MAGAZINE

Tháng 8/2022

Deluxe Trial Kit

Xem bài viết

ESSENCE

Tháng 8/2022

Voila

Xem bài viết

CAMILLE STYLES

Tháng 8/2022

Enrich

Xem bài viết

SHEEN

Tháng 8/2022

Barrier Repair Mask
Nourish

Xem bài viết

DERMASCOPE

Tháng 8/2022

Ben Johnson, MD

Xem bài viết

SKIN INC

Tháng 7/2022

Xem bài viết

TOTAL BEAUTY

Tháng 7/2022

Catalyst AC-11

Xem bài viết

SKIN INC

Tháng 7/2022

Immune Defense

Xem bài viết

WHO WHAT WEAR

Tháng 7/2022

Barrier Repair Mask

Xem bài viết

AMERICAN SPA

July 2022

Sensitive Kit

Xem bài viết

SKIN INC

Tháng 6/2022

Superfood Lip Oil

Xem bài viết

NEW BEAUTY

Tháng 6/2022

Elevate

Xem bài viết

SHEEN MAGAZINE

Tháng 6/2022

EPIC Body Tool
Rejuvenating Body Cream

Xem bài viết

DAILY MAIL

Tháng 5/ 2022

Rescue
StemFactor
Correct
Purify
Infuse

Xem bài viết

ELLE

Tháng 5/2022

CC Cream

Xem bài viết

AMERICAN SPA MAGAZINE

Tháng 5/2022

Superfood Lip Oil

CELEBRITY DAILY MAGAZINE

Tháng 5/2022

CC Cream

Xem bài viết

ALLURE

Tháng 5/2022

Superfood Lip Oil

Xem bài viết

HOLLYWOOD LIFE

Tháng 5/2022

EPIC Skin Tool

Xem bài viết

HARPER’S BAZAAR

Tháng 5/2022

Deep Clean Detox Cleanser
EPIC Skin Tool

Xem Video

SKIN INC

Tháng 4/2022

Ben Johnson, MD

VOGUE

Tháng 4/2022

Purify Enzyme Cleanser
Growth Factor Serum
StemFactor

Xem bài viết | Xem Video

BYRDIE

Tháng 4/2022

Renew

Xem bài viết

COOL MOM PICKS

Tháng 4/2022

Replenish Antioxidant Serum

Xem bài viết

INSTYLE

Tháng 4/2022

Growth Factor Serum
StemFactor
Purify Enzyme Cleanser

Xem bài viết

DAILY MAIL

Tháng 4/2022

Facial Infusion

Xem bài viết

BILLBOARD

Tháng 4/2022

Purify Enzyme Cleanser

Xem bài viết

NEW BEAUTY

Tháng 3/2022

Enzyme Cleanser

Xem bài viết

THE TREATMENT ROOM

Tháng 3/2022

Nghe Podcast

AMERICAN SPA

Tháng 3/2022

Brighten, Balance and Repair Mask Trio

NEW YORK POST

Tháng 3/2022

Enzyme Cleanser

Xem bài viết

WOMEN’S HEALTH

Tháng 3/2022

Deep Clean

Xem bài viết

VOGUE

Tháng 3/2022

Renew

Xem bài viết

BYRDIE

Tháng 3/2022

SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen

Xem bài viết

PARADE

Tháng 2/2022

Rejuvenating Body Cream

Xem bài viết

SKIN INC

Tháng 2/2022

Ben Johnson, MD

BEAUTY NEWS NYC

Tháng 2/2022

Recovery

Xem bài viết

FOUNTAIN OF 30

Tháng 2/2022

Nourish

Xem bài viết

TODAY

Tháng 1/2022

StemFactor

Xem bài viết

FOUNTAIN OF 30

Tháng 1/2022

Ben Johnson, MD

Xem bài viết

Nghe Podcast

WELLSPA 360

Tháng 1/2022

Wellness Collection

Xem bài viết

VANCOUVER SUN

Tháng 1/2022

Cleanse

Xem bài viết

BEAUTY NEWS NYC

Tháng 12/2021

Regenerate

Xem bài viết

WELLSPA 360

Tháng 12/2021

Rescue

THE SKINCARE EDIT

Tháng 12/2021

Renew

Xem bài viết

SKIN INC

Tháng 12/2021

Xem bài viết

ESSENCE

Tháng 11/2021

EPIC Body Tool

Xem bài viết

THE ZOE REPORT

Tháng 11/2021

EPIC Skin Tool

Xem bài viết

FOUNTAIN OF 30

Tháng 11/2021

Growth Factor Serum

Xem bài viết

SKIN INC

Tháng 11/2021

Xem bài viết

SKIN INC

Tháng 11/2021

Xem bài viết

NATURAL PRACTITIONER

Tháng 11/2021

EPIC Body Tool

Xem bài viết

NEW YORK POST

Tháng 11/ 2021

EPIC Body Tool

Xem bài viết

MARIE CLAIRE

Tháng 10/2021

Polish

Xem bài viết

NEW BEAUTY

Tháng 10/2021

EPIC Body Tool

Xem bài viết

LIFE & STYLE

Tháng 10/2021

Growth Factor Serum

Xem bài viết

WOMEN’S HEALTH

Tháng 10/2021

Deep Clean

Xem bài viết

BEAUTY NEWS NYC

Tháng 9/2021

Elevate

Xem bài viết

SKIN INC

Tháng 9/2021

EPIC Body Tool

Xem bài viết

BEAUTY CREW

Tháng 9/2021

Calm

Xem bài viết

DERMASCOPE

Tháng 9/2021

Ben Johnson, MD

Xem bài viết

WELLSPA 360

Tháng 9/2021

Xem bài viết

DAILY MAIL

Tháng 9/2021

Xem bài viết

ESSENCE

Tháng 8/2021

Rejuvenating Body Cream

Xem bài viết

BEATROUTE

Tháng 8/2021

Deep Clean

Xem bài viết

SKIN INC.

Tháng 8/2021

Rejuvenating Body Cream

Xem bài viết

TOTAL BEAUTY

Tháng 8/2021

Cool Skin Tool

Xem bài viết

NATURAL PRACTITIONER

Tháng 8/2021

Elevate

VOGUE

Tháng 7/2021

Nourish

Xem bài viết

NEW BEAUTY

Tháng 7/2021

Rejuvenating Body Cream

Xem bài viết

AMERICAN SPA

Tháng 7/2021

Rescue

ALLURE

Tháng 7/2021

Rejuvenating Body Cream

Xem bài viết

EATING WELL

Tháng 7/2021

Ben Johnson, MD
Cleanse
Quench
Hydrate
Protect

Xem bài viết

CAMILLE STYLES

Tháng 7/2021

Calm

Xem bài viết

A SWEAT LIFE

Tháng 6/2021

Purify

Xem bài viết

DERMASCOPE

Tháng 5/2021

Xem bài viết

REVIEWED

Tháng 5/2021

Xem bài viết

PUREWOW

Tháng 5/2021

Tropical Mango Barrier Repair Mask

Xem bài viết

BELLA MAGAZINE

Tháng 5/2021

EPIC Skin Tool

Xem bài viết

THE ZOE REPORT

Tháng 5/2021

Correct

Xem bài viết

WELLSPA 360

Tháng 5/2021

Regenerate

Xem bài viết

HUE KNEW IT

Tháng 5/2021

Mosquito Elixir

Xem bài viết

AMERICAN SPA

Tháng 5/2021

Curling & Defining Mascara

TOTAL BEAUTY

Tháng 5/2021

Tropical Mango Barrier Repair Mask

Xem bài viết

HOT SPOTS

Tháng 5/2021

Emotional Well-Being Elixir
Cool Skin Tool

Xem bài viết

MARIE CLAIRE

Tháng 4/2021

CC Cream

Xem bài viết

SKIN INC

Tháng 4/2021

Xem bài viết

WELLSPA 360

Tháng 3/2021

Xem bài viết

SKINCARE ANARCHY

Tháng 3/2021

Nghe Podcast

WELLSPA 360

Tháng 3/2021

Recovery

Xem bài viết

WELLSPA 360

Tháng 3/2021

Cool Skin Tool

Xem bài viết

BUSTLE

Tháng 3/2021

Xem bài viết

NATURAL PRACTITIONER

Tháng 3/2021

Ben Johnson, MD
Recovery
Immune Activator
Immune Defense
Digestive Relief
Digestive Support

Xem bài viết

DERMASCOPE

Tháng 3/2021

Skin Mapping

Xem bài viết

SKIN INC

Tháng 3/2021

Recovery

Xem bài viết

DERMASCOPE PRODUCTS & EDUCATION GUIDE

Tháng 2/2021

Favorite Sensitive Serum: Rescue

Xem bài viết

SKIN INC

Tháng 2/2021

Relax & Unwind Elixir

Xem bài viết

WWD

Tháng 2/2021

Tropical Mango Mask

Xem bài viết

THE SKINCARE EDIT

Tháng 2/2021

Renew

Xem bài viết

BEAUTY NEWS NYC

Tháng 2/2021

Catalyst AC-11

Xem bài viết

DERMASCOPE

Tháng 2/2021

Ben Johnson, MD
Rescue

WOMEN’S HEALTH

Tháng 2/2021

Deep Clean

Xem bài viết

ELUXE

Tháng 2/2021

Skin Perfection Elixir

Xem bài viết

SPA & BEAUTY TODAY

Tháng 2/2021

Cool Skin Tool

Xem bài viết